Bogholdervikar

Vi tilbyder assistance til den daglige administrative drift af skolen.

Har I brug for en vikar, der kan køre jeres bogholderi eller administration i kortere eller længere tid?

Sanders IT Service tilbyder skoler en bogholdervikar, der kan ordne bilag, indberette oplysninger og varetage øvrige administrative opgaver i hverdagen. Vi er stærke på alt fra finans til løn, og I bestemmer selv, hvor mange timer om måneden vikaren tilknyttes. Blandt de opgaver, vi kan stå for, er:

  • Regnskab
  • Budget
  • Lønberegning
  • Elevkartotek
  • Bogholderi
  • Undervisning og oplæring af medarbejdere på kontoret
  • Vikarfunktion i forbindelse med skolesekretær/bogholders fratrædelse

Vi kan også tilbyde at varetage hele sekretær- og bogholderifunktionen for mindre skoler, som ikke har mulighed eller ressourcer til at varetage opgaverne selv. Dette klares gennem adgang til skolens hostede løsning og afregnes kvartalsmæssigt i forhold til det aftalte timetal.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Marketing by