Lønsupport

Lad os varetage administrationen af de ansattes løn i en kortere eller længere periode. Vi har stor erfaring med lønadministration for skoler af alle størrelser, og vi hjælper også gerne jer med alle opgaver, der har med løn at gøre.

For alle

Løsninger tilpasset jer

Har I brug for hjælp til at køre løn på skolen i en kortere eller længere periode, eller er I bare trætte af besværet med at beregne løn til de ansatte hver måned?

Vi kan stå for alle opgaver, der har med løn at gøre, så I til enhver tid er sikre på, at lønnen beregnes korrekt og er til rådighed for de ansatte til tiden.

Lønsupporten sker via en adgang til skolens hostede fjernadgang, og I bestemmer selv, hvor mange timer om måneden vi tilknyttes. Afregning sker månedligt.

Er der behov for lønsupport ad hoc, er dette også muligt, så ring hvis I sidder med et problem. De første 15 minutter er gratis, hvis man har en hosted fjernadgangs-løsning hos Sanders IT Service, og derefter faktureres til almindelig timetakst.

Vi hjælper skoler i alle størrelser

I bestemmer selv antal timer i måneden

Brug os i den periode, I har brug for

Garanti for lønnen er beregnet korrekt

Ansatte har løn til rådighed til tiden

Mulighed for lønsupport ad hoc

Pakkeløsning

Ønsker I fast hjælp til f.eks. lønsupport eller øvrige bogholderi-opgaver, og ønsker I at supplere det med netværks- eller IT-løsninger, tilbyder vi pakkeløsninger til favorable priser.

Se pakkeløsninger

Udtalelser

Det siger andre

Vi bruger Sanders IT Service meget i forbindelse med løn og bogholderi, og vi er simpelthen så glade for den store hjælp, Finn Thomsen yder. Han har omfattende kendskab til alt det, vi som skole skal gennemgå i et årshjul, og det letter vores arbejde.

Pia Drabowicz

Bjørns Internationale Skole

Med Finn som bogholdervikar og lønsupport har vi altid en at ringe til, og der er ikke sygdom på samme måde, som der kan være ved en medarbejder. Vi er glade for at kunne drage fordel af hans store viden, og vi er meget trygge ved hans indsats.

John Hansen

Sct. Joseph Søstrenes skole