Online backup

Nærmest alt arbejde foregår i dag digitalt, og med det følger også risikoen for nedbrud og tabt data ved f.eks. indbrud, brand eller strømudfald. Undgå at stå i en situation, hvor I mister data – få en online backup-løsning, som vi opbevarer sikkert.

Sikkerhed

Slip bekymringerne

Er jeres data sikret, hvis der opstår brand, er strømudfald eller hvis computere bliver stjålet?

Vi tilbyder en online backup-løsning, der enten tager automatisk backup på bestemte tidspunkter, eller i forbindelse med lukning af computeren. 

Backup’en opbevares på et sikret hostingcenter, hvor alt lagres i kryptere form, og er sikret mod både brand, indbrud og strømsvigt.

I den månedlige udgift er inkluderet installation af backupklienten, tilretning af backupjob og evt. tilbageførsel, hvis det skulle blive nødvendigt. Der afregnes kun efter, hvor meget data fylder.

Data opbevares krypteret

Mulighed for automatisk backup

E-mailrapport om backup'en

Afregning baseret datamængde

Vi varetager hele processen

Udtalelser

Det siger andre

Der er rigeligt med ting, der tager vores tid og opmærksomhed, og derfor er det både rart og betryggende at have en backup-løsning, vi ikke skal bekymre os om. Vi ved, Mogens har styr på det.

John Hansen

Sct. Joseph Søstrenes Skole

Med Sanders kører tingene bare, og vi bruger ikke tid på at bekymre os om det. Vi har stor tillid til Mogens, og vi finder tryghed i at vide, at Mogens og hans ansatte har styr på det.

Poul Fasdal

Rudolf Steiner Skolen i Aarhus