I forbindelse med skoleårets afslutning kan Sanders IT Service hjælpe med mange af de opgaver, der skal løses i elevadministrationen. Det gælder for eksempel når:

  • Afgangsbeviser og bilag skal udskrives
  • Karakterer skal indberettes
  • Der skal rykkes op til nyt skoleår
  • Elever skal udmeldes og indmeldes
  • Nyt skoleår skal gøres klar
  • Nye klasser og evt. skemahold skal oprettes
  • Opkrævninger for det nye skoleår tilrettes og udsendes

Har du brug for hjælp, er du meget velkommen til at ringe til Finn Thomsen på 29 91 74 90 eller sende en mail på finn@sanders.dk.

Finn kan hjælpe med alle former for administrative opgaver, så du trygt kan komme på sommerferie uden at skulle ind på skolen i slutningen af juli for løse nogle af opgaverne.