Du bør løbende stemme af fra DSA-Løn til eIndkomst og fra den bogførte løn i skolens økonomiprogram til eIndkomst. Som minimum skal der afstemmes for et helt kalenderår.

Her er en miniguide til, hvordan du laver lønstemningen fra DSA-Løn til eIndkomst i praksis.

Månedlig lønafstemning
Efter en lønkørsel er afsluttet, og filen er sendt til eIndkomst, skal du under TastSelv-menuen vælge menupunktet “Betaling vedrørende eIndkomst”.

Herunder vælger du den periode, du netop har afsluttet løn for. Hvis det samlede tilsvar i form af betaling af AM-bidrag og A-Skat er det samme beløb, som der i lønprogrammet vises, der skal betales til SKAT, kan du med meget stor sandsynlig regne med, at det der er indberettet til SKAT fra DSA-Løn, er udført uden uoverensstemmelser.

Er der forskelle mellem beløbene, kan du i eIndkomst-menuen under “Forespørg på indberetningsstatus” fremsøge status for indberetningen. Her vil status for indberetningen angiveligt vise D(elvist) modtaget. Du må her undersøge hvilken medarbejder, der har givet anledning til, at indberetningen kun er delvist modtaget.

Årlig lønafstemning
I DSA-Løn
Vil du foretage den årlige lønafstemning i DSA-Løn, udskriver du en ”lønoversigt eIndkomst” for hele kalenderåret. Vælg en udskrift for alle ansatte, krydstabel og kun summer. Summerne for de enkelte felter kan nu afstemmes til SKATs modtagne indberetninger.

På SKATs hjemmeside
Du kan også foretage den årlige lønafstemning på SKATs hjemmeside, hvor du skal vælge eIndkomst-menuen og herunder menupunktet ”Afstemning af indberetninger”. Her vælger du “Alle indberetninger, Sumoplysninger” for virksomhed, alle medarbejdere og endeligt afregningsperiode for hele året (2020).

Er der differencer mellem udskriften fra DSA-Løn og udskriften fra SKATs hjemmeside, skal du finde disse, og onlineindberetninger skal foretages under eIndkomst-menuen.

Differencer skyldes normalt, at en leverance kun er blevet delvist modtaget. Du kan foretage en undersøgelse af indberetningsstatus under eIndkomst-menuen ved at vælge menupunktet “Forespørg på indberetningsstatus”. Herunder vælger du datoperiode for hele året. Den eller de indberetninger, der har status D(elvist) modtaget, kan nu undersøges nærmere.

Brug for hjælp?
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Finn Thomsen fra Sanders IT-Service på mail Finn@Sanders.dk eller tlf. 2991 7490.