Ligesom sidste år skal I i 2020 indsende en opgørelse over jeres elever senest den 5. september til Børne- og Undervisningsministeriet. Indberetningen danner grundlag for beregning af skolernes statstilskud for 2021 og efterregulering af statstilskud for 2020.

Det er afgørende, at indberetningen bliver foretaget korrekt. For at sikre en korrekt indberetning har ministeriet på deres hjemmeside lagt dokumenter ud, som I kan bruge til indberetningen.

Klarmeldes via indberetningsportal
Indberetning af elever skal foretages og klarmeldes til elevernes bopælskommuner i perioden 7. september til 13. september via ministeriets indberetningsportal. Blandt dokumenterne på Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside findes et dokument med tidsfrister, der viser, i hvilke tidsrum de forskellige aktiviteter skal udføres.

Bemærk: Da den 5. september 2020 er en lørdag, er tælledatoen i år mandag den 7. september kl. 12. Indberetning af elever skal altså tidligst foretages fra mandag den 7. september kl. 12.

Via blandt andet DSA-Elev og UVskole kan der dannes en fil over eleverne, der kan indlæses direkte i indberetningsportalen.

Skolens ansvar at indberette
Det er skolens ansvar, at elever, som man har oprettet som tilskudsberettigede, opfylder alderskriterierne, som det er beskrevet i Børne- og Undervisningsministeriets vejledning til indberetningen.

For skoler, der har haft 10. klasses elever i skoleåret 2019/2020, indrettes tillige oplysninger om disse elever pr. 5. februar 2020. Disse oplysninger er indeholdt i filen sammen med elever pr. 5. september 2020.

Har du brug for hjælp i forbindelse med dannelse af fil til indberetningen, er du velkommen til at kontakte Finn Thomsen fra Sanders IT Service på mail Finn@Sanders.dk eller tlf. 2991 7490.